AJANKOHTAISTA

 

 

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI

 

Uusi Asunto-osakeyhtiölaki tulee voimaan 1.7.2010. Olennaisimmat muutokset uudesta asunto-osakeyhtiölaista.

 

 

REMONTISTA ILMOITTAMINEN

 

Osakkaan on ilmoitettava ja haettava lupa huoneistoissa suoritettaviin kunnostustöihin 1.7.2010. alkaen.

- remontista joka vaikuttaa rakennuksen rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin

- haettava kirjallisesti lupa etukäteen

- lupaan liitettävä asianmukaiset ja tarpeelliset selvitykset

- työ aloitetaan vasta kun  lupa on myönnetty

 

Asunto-osakeyhtiö arvioi remontin asianmukaisuuden ja noudatetaanko remontissa hyvää rakennustapaa. Hallitus vastaa arvioinnista

 

Asunto-osakeyhtiön on pidettävä ajantasaista muutostyörekisteriä huoneistokohtaisista muutostöistä.

 

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä maalaus- tai tapetointityöstä. Kylpyhuone-, keittiö- ja lattiaremonteista tulee tehdä ilmoitus. Kylpyhuoneiden vesieristyksen suorittajalla suositellaan olevan asiaan kuuluva sertifikaatti. Asunto-osakeyhtiöllä on remontteihin valvontaoikeus.

 

Rakennusluvan alaisiin töihin tulee entisen käytännön mukaan tehdä anomus yhtiön hallitukselle, joka puoltaa tai ei puolla muutostyötä, esim. saunan rakentaminen asuinhuoneistoon tai kantavien rakenteiden muutostyöt. Luvan myöntämisen jälkeen osakas yhtiön valtuuttamana hakee muutostyölle rakennuslupaa.

 

Pernon Huollon toimistosta on saatavissa uuden asunto-osakeyhtiölain 5. luvun 2§:n mukaisia lomakkeita (Muutostyöilmoituksia osakehuoneistoissa).

 

 

KUNNOSSAPITO

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat lisääntyvät. Hallituksen on esitettävä kirjallinen selvitys yhtiön rakennusten seuraavan viiden vuoden kunnossapitotarpeesta. Lisäksi hallituksen on esitettävä kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito ja muutostöistä sekä niiden tekoajankohdista. Pernon alueella toimivilla asunto-osakeyhtiöillä on varsinaisia yhtiökokouksia yhtiöjärjestyksen mukaan kaksi. Toinen pidetään syksyllä ja toinen keväällä. Kirjallinen kunnossapitoselvitys sekä jo tehdyt huomattavat kunnossapito ja muutostyöt esitellään kevään tilinpäätöskokouksissa 2011.

 

 

Kunnossapitoselvitys:

- On selvitys kunnossapitotarpeesta, joka vaikuttaa olennaisesti osahuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.

- Ohjaa taloyhtiötä tavoitteellisuuteen ja pitkäjänteisyyten

- Osakkeenomistajalla on oikeus tietää kunnossapitotarpeesta

- Toimii perustana korjaussuunnittelulle

 

KUNNOSSAPITOVASTUU

 

Kunnossapitovastuu yhtiön ja osakkaan välillä säilyy pääosin ennallaan.

 

Lisää tietoa seuraavista lähteistä: