LEMMIKIT

 


Kissat ja koirat
on pidettävä kytkettyinä.
 

Lemmikkien päästäminen pienten lasten leikkialueelle ja erityisesti hiekkalaatikkon on ehdottomasti estettävä, hygienisistä ja allergisoivista syistä johtuen.
 

Uusi järjestyslaki on astunut voimaan 1.10.2003 ja syrjäyttää samalla kaikki tällä hetkellä voimassa olevat kaupunkien ja kuntien koirien- ja kissojen pitoa koskevat säännöt.

 


Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden
säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on:
 

 1. pidettävä koira taajamassa kytkettynä;
 2. pidettävä huolta, ettei koira pääse yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille, kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle kytkemättömänä, yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua;
 3. pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.
   

Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei koske virantoimituksessa käytettävää valtion omistamaa koiraa, vartiointitehtävässä olevaa vartijan koiraa, palvelutehtävässä olevaa koulutettua pelastuskoiraa, liikuntavammaisen avustajakoiraa eikä näkövammaisen opaskoiraa.
 

Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, ei koske suljettua pihaa, koirien harjoituspaikkaa eikä erityisesti osoitettua aidattua jaloittelualuetta. Koiran tulee kuitenkin näissäkin paikoissa olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa.
 

Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, koskee myös kissaa.
 

Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, koskee myös hevosta sekä soveltuvin osin muuta koti- tai lemmikkieläintä.
 

Takaisin
 

 

 

OMISTAJAN VELVOLLISUUS

  • korvata eläimen toiselle henkilölle tai hänen omaisuudelleen aiheuttama vahinko.
  • pitää eläin kytkettynä.
  • korjata eläimen jätökset.
  • tarjottava eläimelle ruokaa ja vettä.
  • järjestettävä eläimelle suoja, joka on eläimen pitoon sopiva ja estää karkaamisen.
    

Takaisin
 

 

 

NAAPURIN VELVOLLISUUS SIETÄÄ

  • eläimen aiheuttamaa kohtuullista melua.
  • eläimen ulkoiluttamista taloyhtiön yleisillä alueilla
    

Takaisin
 

   

 

  • kissanhiekat voi pistää biojäteastiaan.
  • koirankakat voi korjata kompostoituvaan ja hajoavaan kakipussiin.
  • kollikissojen reviirin merkkaamisen tarve vähenee huomattavasti, kun kissa kastroidaan
    

Takaisin