KORJAUKSET

 

 

 

Taloyhtiöltä on saatava lupa korjauksiin, jos korjausten yhteydessä joudutaan puuttumaan kantaviin rakenteisiin tai eristyksiin, kosteuden-, veden-, lämmön- tai ääneneristeisiin, ilmanvaihtojärjestelmään, tai vastaaviin järjestelmiin.Tällöin on tärkeä muistaa ottaa yhteys isännöitsijään
 

Taloyhtiöllä on oikeus tarkastuksiin työn edetessä. Tämä koskee niitä toimenpiteitä, joihin se on luvan antanut. Märkätiloissa suoritettavat korjaukset ja muutokset ovat melkeinpä vaativimpia, mitä eteen voi tulla - siksi on käytettävä mieluiten ammattimiestä. Esimerkiksi käytettävien materiaalien on oltava samaa tuoteperhettä: sekä tekijät että aineet on nykyään sertifioitu.
 

Taloyhtiö kertoo luvan antaessaan tulevat tarkastuskohteet. Tyypillisesti ne kohdistuvat läpivienteihin, lattiakaivojen liitoksiin ja eristekerrosten paksuuteen sekä siihen, onko työmaalla noudatettu ns. hyvää työtapaa. Etukäteen kerrottu tieto on tärkeä sen takia, että teettäjä voi silloin pyytää tekijää ottamaan ajoissa yhteyttä isännöitsijään tai taloyhtiön edustajaan jotta tämä voi tarkastuksen suorittaa.
 

Lähde: www.asuntotieto.com

Takaisin
 

 

 

 

Kiinteät sähköasennukset on lain mukaan jätettävä sähköalan ammattilaisille.
 

Tietämätön saattaa sähkötöissä aiheuttaa hengenvaaran. Sen vuoksi varsinaiset sähkötyöt kuuluvat aina ammattilaisille. Amatöörit saavat tehdä vain jotakin yksinkertaisia sähkötöitä, joihin kuuluu mm. sulakkeiden ja lamppujen vaihtaminen, pistorasian ja valaisinkytkimen peitelevyn irrottaminen esimerkiksi. tapetoinnin yhteydessä, sekä yksivaiheisten pistotulppien, liitosjohtojen ja sisustusvalaisimien pienet korjaukset. Näihinkin töihin saa ryhtyä vain, jos osaa tehdä ne oikein ja turvallisesti.
 

Jokaiselle sallitut toimenpiteet:

 • Sulakkeen vaihto
 • valonsäätimessä (himmentimessä) olevan sulakkeen vaihto
 • valaisimen lampun ja sytyttimen vaihto
 • jännitteettömyyden toteaminen hyväksytyllä jännitteenkoettimella, kun tehdään jokaiselle sähkönkäyttäjälle sallittuja töitä
 • vikavirtasuojakytkimen toiminnan testaus
   

Jokaiselle sähkönkäyttäjälle sallittuja korjaus- ja asennustöitä

 • yksivaiheisen jatkojohdon korjaus ja teko
 • sähkölaitteen rikkoutuneen yksivaiheisen liitäntäjohdon ja pistotulpan vaihto, kuten
  1. tavallisella pistotulpalla varustetun sähkölaitteen liitäntäjohdon ja pistotulpan vaihto
  2. suojamaadoitetulla pistotulpalla varustetun sähkölaitteen liitäntäjohdon ja pistotulpan vaihto
  3. rikkoontuneen suojaeristeisen laitteen (laitteen arvokilvessä -merkki) pistotulpan vaihto suojamaadoitettuun pistotulppaan, jolloin pistotulpassa oleva suojamaadoitusliitin jätetään kytkemättä
 • valaisimen liitäntäjohdon rikkoontuneen välikytkimen vaihto
 • sisustusvalaisimen liittäminen valaisinliittimellä eli "sokeripalalla"
 • kiinteässä asennuksessa valaisinliittimen eli "sokeripalan" korvaaminen uuden järjestelmän mukaisella valaisinliitinpistorasialla sekä vioittuneen valaisinpistorasian vaihto
 • valaisinpistotulpan asennus ja vioittuneen tulpan vaihto
 • jännitteettömien pistorasioiden ja kytkimien kansien irrottaminen esim. maalaamisen ja tapetoinnin ajaksi ja rikkoutuneiden kansien vaihto
 • suojajännitteisten laitteistojen (esim. aurinkopaneeli-, lämmitys- tai valaisinjärjestelmät) asentaminen valmistajan tai tavarantoimittajan antamien ohjeiden mukaisesti
 • harrastustoimintana tehtävä sähkölaitteiden kokoonpano esim. elektroniikan rakennussarjasta ja tällaisen laitteen korjaaminen.
   

Turvatekniikan keskus (TUKES) :
kodin sähköturvallisuusopas/

Takaisin
 

 

 

KOSTEIDEN JA MÄRKIEN TILOJEN KORJAUS

 

Rakenteiden korjaus voidaan vaiheittaa seuraavasti:
 

  • kuntoarvio:jossa arvioidaan vaurioiden laajuutta ja siihen johtaneita syitä
  • purkaminen: jossa poistetaan vaurioituneet rakenteet
  • uusien rakenteiden suunnittelu
  • varsinainen korjaustyö
  • korjauksen tarkastaminen

 

Kuka vastaa
 

Oleellista märkätilojen kosteuseristyksessä on korjausten huolellinen suunnittelu. Huolehdi siitä että taloyhtiön valvoo tehtävää korjausta, muussa tapauksessa vastuu työstä jää sinun kannettavaksesi mikäli korjauksen jälkeen todetaan huolimattomasta suunnittelusta ja työstä aiheutuneen kosteusvaurioita

 

Kuntoarvio
 

Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä on märkätiloissa syytä tehdä kuntoarvio, jossa voi itse arvioida korjattavien rakenteiden tilaa. Yksinkertaisimmillaan se on tilan silmämääräistä arviointia, koputtelua ja haistelua. Kuntoarvion tekeminen olisi kuitenkin syytä jättää asiantuntijoiden tehtäväksi vaurioiden todellisen laajuuden ja syyn selvittämiseksi, korjausta vaativa alue on korjausta aloitettaessa tarkasti selvitettävä. Näkyvien vaurioiden korjaaminen ilman niihin johtaneisiin syihin puuttumista on turhaa, koska vaurio tulee uusiutumaan. Asiantuntijan käyttämiseen sijoitettu 200 - 350 € maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Asiantuntijoilla on käytettävänään ajanmukaisia laitteita joilla vaurioiden perussyyt ja vauriokohdan laajuus kyetään luotettavasti selvittämän, jolloin toistuvia korjauksia ei tarvita ja asukas säästää rahaa.

 

Rakenteiden toimivuus
 

Käytä korjauksessasi hyviä ja toimivia ratkaisuja ja laadukkaita vedenkestäviä pintamateriaaleja. Purkamisen ja korjattavan alueen puhdistamisen jälkeen noudata kosteiden ja märkien tilojen rakentamisesta annettuja rakennusohjeita.

 

Tee hyvin
 

Kosteat ja märät tilat ovat asunnoissa kallista tilaa josta syystä ne kannattaa tehdä heti huolellisesti ja hyvin. Mikäli et ole varma oikeista toimenpiteistä ja ratkaisuista, kysy neuvoa asiantuntijoilta tai ammattilaisilta. Peruskorjaamisesta ja rakentamisesta on saatavissa oppaita kirjastoista, uusimmat oppaat ovat luotettavia.
 

Takaisin